Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук: научно-практический журнал : [403] Community home page

Logo
Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук: научно-практический журнал. - Пинск: ПолесГУ. Учредитель: УО "Полесский государственный университет". Издается с 2008 года. Выходит два раза в год. ISSN 2524-2318 (Online), ISSN 2078-1032 (Print)

Browse