Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.polessu.by/handle/123456789/14350
Title: АСЭНСАВАННЯ ЛІНЕЙНАГА ЧАСУ Ў МІФАПАЭТЫЧНАЙ СПАДЧЫНЕ І АБРАДАВАЙ ПРАКТЫЦЫ ЎСХОДНЕСЛАВЯНСКІХ НАРОДАЎ
Authors: Катовіч, А.
Keywords: Час і прастора
Лінейны час
Абрадавы час
Каляндарны час
Цыклічны час
Канвенгерцыя часу
Рэгламентацыя
Рытуальна-абрадавы комплекс
Issue Date: 2018
Publisher: Пинск : Полесский государственный университет
Citation: Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе : сборник научных статей по материалам III Международной научной конференции, Пинск, 30 ноября - 1 декабря 2018 г. / Полесский государственный университет ; под ред. Р.Б. Гагуа. – Пинск : ПолесГУ, 2018. – Вып. 3. – С. 296-303.
Abstract: У артыкуле разглядаецца лінейны вектар разгортвання часу (0 – 3 – 9 – 40 – 1 год), які стаў адным з галоўных структураўтваральных фактараў у сямейна -родавых абрадах і паэтыцы фальклорных жанраў. Структура лінейнага вектару часу непасрэдным чынам звязана з цыклічнасцю Месяца і Сонца і святкаваннем хрысціянскай Пасхаліі.
URI: https://rep.polessu.by/handle/123456789/14350
Appears in Collections:2018 годItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.