Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.polessu.by/handle/123456789/16615
Title: Жанчына ў шлюбе ў беларускіх прыказках і прымаўках
Authors: Магер, Н.У.
Mager, N.
Keywords: жанчына
шлюб
прыказкі
прымаўкі
фразеалогія
культура
Issue Date: 2019
Publisher: Пинск : Полесский государственный университет
Citation: Банковская система: устойчивость и перспективы развития : сборник научных статей десятой международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, Пинск, 25 октября 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2019. – C. 381-385.
Abstract: У дадзеным артыкуле разгледжаны асаблівасці адлюстравання свету жанчыны ў шлюбе ў беларускіх прыказках і прымаўках, зроблена спроба выяўлення культурна-значымай інфармацыі, якую нясуць фразеалагізмы, што тычацца жанчыны.
URI: https://rep.polessu.by/handle/123456789/16615
Appears in Collections:2019 год

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85_Mager_NU_Zhanchyna_ў shliube ў belaruskіkh prykazkakh і prymaўkakh.pdf388.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.