Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.polessu.by/handle/123456789/17975
Title: Development of a resource–process approach to increasing the efficiency of electrical equipment for food production
Authors: Zaiets, N.
Shtepa, V.
Pavlov, P.
Elperin, I.
Hachkovska, M.
Keywords: електротехнічне обладнання
діаграма Ганта
ресурсно-процесний підхід
машинний час
асортиментне завдання
Issue Date: 2019
Citation: Development of a resource–process approach to increasing the efficiency of electrical equipment for food production / N. Zaiets [et al.] // Eastern–European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol 5, No 8 (101). – Р. 59–65.
Abstract: Специфічні показники споживання теплової та електричної енергії на одиницю виробництва продуктів харчування характеризуються об’єктно-орієнтованими властивостями, оскільки вони визначаються на основі методів, що підходять лише для конкретного підприємства. Показано, що системний підхід є основним підходом до підвищення ефективності і надійності електрообладнання. Запропонована концепція підвищення ефективності використання електротехнічного обладнання харчових виробництв за рахунок оптимізації машинного часу. Розроблено методи оптимізації машинного часу для використання обладнання з використанням ресурсо-процесного підходу. Практично доведено, що, комбінуючи послідовні діаграми Ганта по осі часу справа наліво, можна значно скоротити машинний час для передачі сировини. Завдяки ресурсно-процесній оптимізації стало можливим значно скоротити час виконання частини технологічного завдання. Така методика повинна застосовуватися окремо для всіх технологічних одиниць, які є поживачами або джерелами сировини, після чого повинна створюватися інтегрована математична модель з подальшою її оптимізацією. В результаті апробації запропонованого способу отримано економію енергії шляхом оптимізації часу використання електрооб-ладнання хлібопекарського підприємства. Встановлено, що завдяки зменшенню знач-ного загального холостого ходу електродвигунів, нецільового нагрівання, охолодження печей і роботи компресора, підвищується ефективність використання електроенергії в харчовому виробництві.
URI: https://rep.polessu.by/handle/123456789/17975
Appears in Collections:Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State UniversityItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.