Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.polessu.by/handle/123456789/28968
Title: Да пытання аб спецыялізацыі наканечнікаў культуры броме-лінгбі міжрэчча Заходняга Буга, Прыпяці і Нёмана
Other Titles: On the question of the specialization of the tanged point of the Brome-Lyngby culture between the Western Bug, Pripyaci and Neman
Authors: Гаршкоў, А.
Harshkou, A.
Keywords: археалогія
артэфакты
культура броме-лінгбі
крэмень
наканечнікі
archeology
artifacts
brome-lyngby culture
flint
tanged points
Issue Date: 2023
Publisher: Пинск : Полесский государственный университет
Citation: Гаршкоў, А. Да пытання аб спецыялізацыі наканечнікаў культуры броме-лінгбі міжрэчча Заходняга Буга, Прыпяці і Нёмана / А. Гаршкоў // Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе : сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В. Дунай [и др.] ; под ред. В.И. Дуная. – Пинск : ПолесГУ, 2023. – Вып. 8. – С. 11-13.
Abstract: Дадзены артыкул з’яўляецца спробай вызначэння спецыялізацыі наканечнікаў характэрных для культуры броме-лінгбі, якая існавала на фінальным этапе позняга плейстацэну (фінальны палеаліт). Намі было прааналізавана 50 артэфактаў, якія былі знойдзены пад час археалагічных даследаванняў у міжрэччы Заходняга Буга, Прыпяці і Нёмана. Атрыманыя вынікі дазваляюць выказваць гіпотэзу, што носьбіты культуры броме-лінгбі, у асноўным, карысталіся дзідамі або коп’екідалкамі.
Description: This article is an attempt to determine the specialization of tanged points characteristic of the Brome-Lyngby culture, which existed at the final stage of the Late Pleistocene (Final Paleolithic). We analyzed 50 artifacts that were found during archeological research in the confluence of the Western Bug, Pripyat, and Neman rivers. The obtained results allow us to hypothesize that the speakers of the Brome-Lyngby culture mainly used spears or spear thrower.
Appears in Collections:2023 год

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Da_pytannja.pdf416.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.